Skip to content
Close
text-touch-light
skalni-spomeni-cover-large-opt
skalni-spomeni-cover-mobile-large-opt

Мегалити, древни каменни съоръжения, светилища и олтари,

невъзможни скални структури със следи от вероятни допотопни цивилизации, антропоморфни и зооморфни изображения и загадъчни форми, скални комплекси с вероятно обредно, култово или неизвестно предназначение. И всичко това е в България.

Megaliths, ancient stone structures, sanctuaries and altars,

impossible rock structures with traces of possible antediluvian civilizations, anthropomorphic and zoomorphic images and mysterious forms, rock complexes with probably ritual, cult or unknown purpose. And all this is in Bulgaria.

Покажи ми...

Багренци (1)Балансиран камък (16)Банско (1)Беглик Таш (1)Благоевград (2)Блатешница (1)Блато (18)Боженица (1)Боженишки Урвич (1)Божият мост (1)Ботевград (9)Бузовград (1)Буново (5)ВИДЕО (8)Велинград (1)Витоша (10)Влахи (2)Враня стена (1)Враца (4)Вуково (3)Гарванов камък (4)Голям Върбовник (5)Горна Гращица (1)Горна Козница (15)Горни Богров (1)Горно Вършило (2)Горско Сливово (1)Гърбино (2)Долмен (4)Долна Козница (42)Долна баня (1)Долно Вършило (8)Драговищица (1)Друмохар (1)Елешница (1)Жабокрът (1)Железница (1)Женда (1)За първи път (167)Земен (6)Златица (6)Златните мостове (1)Каменик (1)Карандила (3)Катрище (3)Кладница (4)Коняво (1)Конявска планина (1)Конярника (1)Коркина (1)Котел (3)Красново (1)Кръстова гора (3)Кунино (1)Курило (1)Кюстендил (142)Лиляч (16)Лиляче (3)Липница (8)Локвата (3)Локорско (1)Мали Върбовник (1)Мирково (1)Монтана (1)Мърводол (6)Мътеница (16)Нови хан (1)Осеново (1)Острица (1)Пазарджик (8)Перник (5)Пешкето (2)Пирдоп (1)Пловдив (1)Подгумер (1)Полска Скакавица (2)Попинци (2)Поцърненци (1)Приморско (1)Радомир (1)Радуил (1)Раждавица (9)Рила планина (1)Родопи (2)Родопите (1)Розовец (1)Светилище (1)Скален феномен (1)Скравена (1)Скрино (1)Скумсале (10)Сливен (2)Смоличано (1)София (11)Старосел (8)Стояново (1)Стрелча (10)Тешово (1)Хисаря (1)Царичина (2)Цървена ябълка (2)Цървеняно (3)Черната скала (1)Четирци (2)Чобрата (2)Шатрово (2)Шегава (9)артефакт (1)водопад (1)вулканична бомба (1)геоглиф (1)ждрело (1)змей (1)зооморфен обект (20)каменен кръст (8)каменно яйце (1)кръст (3)лъв (1)мегалит (110)менхир (14)ниша (18)оброк (4)олтар (12)пещера (11)пиедестал (13)провиралка (3)провъртеник (12)руини (1)саркофаг (2)символ/знак (1)скална арка (2)скална гъба (8)скална халка (2)скално изсичане (119)скално лице (129)сфинкс (1)съоръжение (50)фалос (1)целувка (1)циклопски градеж (15)църква (1)чешма (1)човешка фигура (21)шарапана (16)язовир Пчелина (3)

И Вие ли не повярвахте...?

Най-висок рейтинг