Кой се крие в шубрака?

()

Поредното Чудовищно лице, изсечено върху отвесна три метрова скала. Най-ясно изразени са симетрично разположените от центъра очи и разлятата уста. Какви ли емоции ще предизвика при едно подходящо осветление?  Село Долна Козница, Кюстендил.

Дай своя глас

Рейтинг: / 5. Брой гласове: