Главата на рибата

()

Изолиран мегалит с формата на риба. Фронтално и странично изсичане със съответно внушение за отворена триъгълна уста и кръгло око. Напречно издълбан улей върху горната, плоска част на обекта. Дължина – 3 метра, височина 1.5 метра. Село Долна Козница, Кюстендил.

Дай своя глас

Рейтинг: / 5. Брой гласове: