Голямото корито

()

Дали това изсечено в скалата корито е с обредно предназначение или в него просто се е мачкало гроздето? Село Долна Козница, Кюстендил.

Дай своя глас

Рейтинг: / 5. Брой гласове: