Пълзящият

()

Антропоморфният профил на този намръщен великан се допълва реално и от неговия анфас. Мегалитът с формата на глава /приблизителон 2×3 м./ с издълбани, изсечени очи, нос, уста и ухо пресъздава гневна гримаса с отворената като за вик уста. Село Долна Козница, Кюстендил.

Дай своя глас

Рейтинг: / 5. Брой гласове: